adLegus

Nyheter

Arkiv

adLegus medgrundare av Synergy Alliance

Synergy Alliance är en nyligen grundad affärsjuridisk allians mellan adLegus AB, advokatfirman Eldrimner AB, Nordgroup AB och Silberman Management AB. Målet med alliansen är att tillsammans kunna erbjuda sina kunder omfattande erfarenhet från olika branscher och specialistkunskap inom olika rättsliga områden. För adLegus innebär detta samarbete att vi nu kan ta ännu bättre hand om våra kunder och möta fler behov än tidigare.

Read More
Johanna Albihn
Frukostseminarium

Den 3 oktober 2012 kommer Johanna Albihn att tala på Legally Business’ frukostseminarium i Stockholm i ämnet Försäljning av företag – Juridiken i praktiken. Seminariet är kostnadsfritt och anmälan kan göras via denna länk

Read More
Johanna Albihn
adLegus biträder Skogsindustrierna vid framtagandet av nytt Europaavtal

På initiativ av branschorganisationen Skogsindustrierna inleder svenska och finska trävaruexporterande skogsindustrin ett omfattande revisionsarbete av branschens exportavtal. Johanna Albihn, med förflutet som branschjurist på Svenska Trävaruexportföreningen, har fått uppdraget att såsom ansvarig jurist leda revisionsarbetet med målet att ersätta de flesta nu gällande trävaruexportkontrakt med ett nytt avtal, under arbetsnamnet ”Europaavtalet”.
Johanna Albihn leder även kurser inom kontraktsrätt för Skogsindustriernas medlemsföretag.

Read More
Johanna Albihn