adLegus

Nyheter

Arkiv

adLegus bistår Movex/M3 användarförening med licensmätningsfrågor

Johanna Albihn kommer under våren 2012 att hålla seminarier tillsammans med MAF kring frågor som rör licensmätning. Seminarierna kommer att hållas i Stockholm (31/1), Malmö (31/1), Göteborg (1/2) och Umeå (7/2).

Johanna Albihn