adLegus

Nyheter

Arkiv

adLegus biträder Skogsindustrierna vid framtagandet av nytt Europaavtal


På initiativ av branschorganisationen Skogsindustrierna inleder svenska och finska trävaruexporterande skogsindustrin ett omfattande revisionsarbete av branschens exportavtal. Johanna Albihn, med förflutet som branschjurist på Svenska Trävaruexportföreningen, har fått uppdraget att såsom ansvarig jurist leda revisionsarbetet med målet att ersätta de flesta nu gällande trävaruexportkontrakt med ett nytt avtal, under arbetsnamnet ”Europaavtalet”.
Johanna Albihn leder även kurser inom kontraktsrätt för Skogsindustriernas medlemsföretag.

Johanna Albihn