adLegus

Nyheter

Arkiv

2012: adLegus vinnande leverantör i SL’s upphandling av juridiska tjänster


AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) beslöt under våren 2011 att upphandla juristtjänster i vilken upphandling adLegus AB’s anbud antogs i juni 2012. SL och adLegus har nu ingått ett treårigt ramavtal under vilken period adLegus och Johanna Albihn kommer att bistå SL med juridisk rådgivning i olika typer av affärsjuridiska uppdrag.

Johanna Albihn