adLegus

Nyheter

Arkiv

Johanna Albihn leder kontraktskurs – Softwood Contract 2012

Johanna Albihn kommer att leda en kontraktskurs, som hålls av Svenskt Trä för Skogsindustriernas medlemsföretag. Kursen berör bl. a. Softwood Contract 2012, avtalsrätt, köprätt samt Incoterms 2010.

Kurstillfällen: Växjö 5/3, Falun 19/3, Örebro 20/3 och Umeå 26/3.

Johanna Albihn