adLegus

Nyheter

Arkiv

2014 Nr 2 Working Together Magazine

Tillgång till licensierade affärssystem
I Working Together Magazine nr 2 från 2014 skriver Johanna Albihn om huruvida programleverantörer kan begränsa kunders möjlighet att låta exempelvis externa IT-konsulter få tillgång till aktuell programvara eller inte. Läs artikeln här.

Johanna Albihn