adLegus

Nyheter

Arkiv

2014 Nr 3 Working Together Magazine

Rättigheter till arbetsresultat
adLegus Johanna Albihn tar i Working Together Magazine nr 3 upp möjligheten för arbetsgivare att, med exklusiv rätt, ta del av en anställds arbetsresultat. Läs artikeln här.

Johanna Albihn