adLegus

Nyheter

Arkiv

2015 Nr 2 Working Together Magazine

adLegus företräder Byggmaterialindustrierna i nytt avtalsprojekt
Johanna Albihn har fått i uppdrag att ansvara för och samordna ett avtalsprojekt inom Byggmaterialindustrierna i syfte att föreslå en reviderad version av branschens materialleveransavtal ABM07.

Avtalsprojektet är ett samprojekt mellan bland andra Svenskt Trä, Byggmaterialindustrierna,Trä- och möbelföretagen, Golvbranschen, Svensk Betong och Stålbyggnadsinstitutet.

Johanna Albihn