adLegus

Nyheter

Arkiv

2015 Nr 3 Working Together Magazine

Johanna Albihn skriver i senaste numret av Working Together Magazineom de viktiga licensavtal som reglerar programvaror som företag köper in och installerar.
"Som licenstagare bör företaget noggrant överväga om en senare överenskommelse med en programvaruleverantör alls bör ske om affärsuppgörelsen förutsätter att den tidigare erhållna eviga rätten till programvaran inskränks eller upphör. Skulle företaget exempelvis ha rätt att nyttja fler licenser än de har behov av bör man säkerställa att de övertaliga licenserna ”läggs i byrålådan” och inte avtalas bort då de dels har ett värde, dels kan fylla ett oväntat senare behov vid exempelvis en företagsöverlåtelse eller ett förvärv."

Läs mer här.

Johanna Albihn