adLegus

Nyheter

Arkiv

2015 Nr 2 Working Together Magazine

2015 Nr 2 Working Together Magazine: Håll koll på personalens arbetstid eller riskera sanktionsavgift
I nr 2 av Working Together Magazine skriver Johanna Albihn om de sanktionsavgifter ett företag kan bli skyldiga att betala om företaget ej följer de nya lagarna som reglerar arbetstagarens arbetade timmar. Läs artikeln här:

Johanna Albihn