adLegus

Nyheter

Arkiv

2014 Nr 4 Working Together Magazine

Möjligt förbud för arbetsgivare att begära utdrag ur belastningsregistret
I Working Together Magazine nr 4 tar adLegus Johanna Albihn upp den debatterade frågan om huruvida arbetsgivare ska ha rätt att begära potentiella nya anställda ett utdrag ur polisens belastningsregister. Läs artikeln här.

Johanna Albihn