adLegus

Nyheter

Arkiv

2016 Nr 1 Working Together Magazine

Johanna Albihn informerar om de nya nationella reglerna som införts på grund av den ökade psykiska ohälsan på svenska arbetsplatser.
”Det är hög tid att sätta sig in i de nya reglerna, och för företag med fler än tio medarbetare skall det tas fram en skriftlig strategi, och förslagsvis även en skriftlig policy, för hur man arbetar med en social arbetsmiljö.”

Läs mer här

Johanna Albihn