adLegus

Nyheter

Arkiv

2016 Nr 3 Working Together

Magazine: Förändrad tvistelösning i IT branschens standardavtal
I tredje numret av Working Together Magazine skriver Johanna Albihn om tvistelösning. De bolag som hanterat tvistelösning genom att hänvisa till IT & Telekomföretagens standardavtal bör notera ändringen som skedde 2014. Tidigare gällde att tvister som översteg ett visst belopp skulle avgöras genom skiljeförfarande, men i och med ändringen ska tvisterna nu avgöras av allmän domstol. Läs artikeln här

Johanna Albihn