adLegus

Nyheter

Arkiv

2017 Nr 1 Working together

Dags att påbörja anpassningsarbetet till den nya dataskyddsförordningen
I årets första nummer av Working Together Magazine skriver Johanna Albihn om att företag bör sätta igång med sitt anpassningsarbete inför den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft nästa år. Hur omfattande anpassningsarbete som behövs är beroende på verksamhetens storlek och vilken verksamhet som bedrivs, men klart är att de nya reglerna påverkar alla företag. Läs artikeln här

Johanna Albihn