adLegus

Nyheter

Arkiv

2017 Nr 2 Working together

Är undertecknad kopia av avtal via e-mail möjlig
I årets andra nummer av Working Together Magazine skriver Johanna Albihn om den nya möjligheten att parter emellan kan utväxla undertecknade kopior av avtalen via e-mail. Av lång tradition har kopiors bevisvärde ansetts vara lågt. Högsta domstolen har fastställt att meddelande som skicka med e-mail uppfyller kravet på skriftlighet. Fler och fler branscher stödjer Högsta domstolens uttalande genom att ersätta traditionella underskrifter med andra tekniska lösningar. Läs artikeln här.

Johanna Albihn